• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Giải pháp phòng thí nghiệm Lý

    Phòng thực hành thí nghiệm bộ môn Vật Lý được trang bị để giúp các em có cái nhìn khách quan và thực nhiệm thực tế về các bài giảng trên lớp ; nâng cao khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.

    Phòng thí nghiệm được xây dựng dựa theo thông tư   12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về điều lệ trường Trung học phổ thông.

    STT

    Danh mục thiết bị

    ĐVT

    SL

    I-THIẾT BỊ CƠ BẢN:

     

     

    1

    Bảng phấn từ mặt tôn

    cái

    1

    2

    Bàn ghế thí nghiệm thực hành Lý (Giáo viên)

    cái

    1

    3

    Bàn ghế thí nghiệm thực hành Lý(học sinh)

    cái

    20

    4

    Xe đẩy phòng thí nghiệm -INOX 201

    cái

    1

    5

    Bảng chủ điểm

    cái

    1

    6

    Bàn thủ kho

    cái

    1

    7

    Bàn chuẩn bị

    cái

    1

    8

    Tủ  thuốc y tế treo tường

    cái

    1

    9

    Tủ phòng bộ môn

    cái

    2

    10

    Tủ đựng dụng cụ

    cái

    2

    11

    Kệ treo phòng chuẩn bị

    cái

    2

    12

    Bồn rửa đơn (Inox304 ) chân sắt

     cái

    1

    I-THIẾT BỊ THỰC HÀNH

     

     

    1

    Bộ thiết bị thí nghiệm lý THPT

    Bộ

    1

  • Hình ảnh tiêu biểu